• 1
 • 2
 • 3
 

Kurs Trenerów NaukiKURS TRENERÓW NAUKI IX Edycja – Pierwsze w Polsce szkolenie trenerskie dla naukowców!

Do uczestnictwa zapraszamy osoby pragnące dzielić się wiedzą naukową z innymi i pracujące zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim. Podczas intensywnego, 4 -dniowego kursu uczestnicy nauczą się jak projektować oraz powadzić profesjonalne szkolenia i warsztaty z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej, w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki.

REZULTATY ZAJĘĆ :

 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń z zastosowaniem różnorodnych metod dydaktyki aktywnej
 • Przygotowanie uczestników do przekazywania swojej wiedzy specjalistycznej zarówno na uczelni, jak i w przedsiębiorstwie
 • Sporządzenie przez każdego z uczestników autorskiego programu szkoleniowego
 • Sporządzenie przez każdego z uczestników własnego zestawu ćwiczeń dla studentów, naukowców lub współpracowników z sektora prywatnego

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KURSIE :

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą dysponowali portfolio trenerskim zawierającym autorski program szkoleniowy oraz zestaw ćwiczeń przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Zdobyta na kursie wiedza dotycząca metodyki trenerskiej, zasad uczenia się dorosłych i dydaktyki aktywnej oraz współpracy z instytucjami tworzącymi ekosystem nauki umożliwi autonomiczną pracę w profesji trenera nauki. Umiejętności uzyskane na kursie mogą być wykorzystywane zarówno na uczelni jak i w sektorze prywatnym, w stosunku do osób o zróżnicowanym poziomie wiedzy.

POZIOM SZKOLENIA :

Dostosowany do doświadczenia poszczególnych uczestników zajęć – ćwiczenia w pierwszej części warsztatów pozwolą na „wyrównanie” poziomu znajomości tematu. Osoby bardziej doświadczone będą mogły służyć wiedzą uczestnikom z krótszym stażem, wypracowując przy tym rozwiązania korzystne dla siebie.

ADRESACI KURSU:

Szkolenie skierowane jest do naukowców (zarówno tych mniej doświadczonych, jak i tych z dużym stażem zawodowym) zainteresowanych rozwijaniem umiejętności dydaktycznych, możliwych do zastosowania zarówno na uczelni, jak i poza nią.

 

 

HARMONOGRAM KURSU:

 

       
Zjazd I Dzień pierwszy Wprowadzenie do roli trenera nauki oraz analiza mozliwosci rozwijania tej profesji na rynku pracy.
 • Kim jest, a kim nie jest trener nauki? - rola, zadania, cele; różnice między trenerem nauki a trenerem biznesu; funkcjonowanie trenera w obrębie ekosystemu nauki.
 • Deontologia trenerska
 • Andragogika, czyli uczenie dorosłych (motywacje, metody, problemy)
 • Kontakt z grupą
Dzień drugi Intensywne warsztaty metodyki trenerskiej oraz nauka projektowania autorskich programów szkoleniowych.
 • Metody trenerskie
 • Projektowanie szkoleń
Zjazd II dzień pierwszy Nauka budowania własnego wizerunku i stylu nauczania, a także praktyczne przećwiczenie wiedzy przyswojonej na kursie.
 • Autoprezentacja, budowanie autorytetu trenera
 • Prezentacje przygotowane przez uczestników
Dzień drugi Przygotowanie do podejmowania różnorodnych wyzwań dydaktycznych oraz do pracy w roli koordynatora projektów szkoleniowych.
 • Trudne sytuacje szkoleniowe
 • Zarządzanie projektem rozwojowym

 

PROWADZĄCY:

dr Justyna Małkuch-Świtalska

Doktor nauk historycznych, certyfikowany coach, od lutego 2019 r. Associate Trainer brytyjskiej organizacji trenerów akademickich Vitae (The CRAC, z siedzibą w Cambridge), juror konkursu Three Minute Thesis® (edycja 2019). Członek ekipy badawczej Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017).

Jako ekspert programów naukowych i szkoleniowych (H2020-MSCA-SwafS) analizuje kompetencje oraz sytuację zawodową młodych naukowców w Polsce i na świecie. Aktywnie uczestniczy w działaniach m. in. Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Klastra LifeScience Kraków i Wydawnictwa PWN. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych, bilansach kompetencji oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Od ośmiu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Jest także pomysłodawcą Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016 r. w Warszawie, oraz Business & Science Network zorganizowanego cyklicznie w Krakowie. Absolwentka szkół oraz kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 800 godzin zrealizowanych szkoleń. Prowadzone przez nią działania objęły kilkadziesiąt uczelni polskich oraz kilkanaście zagranicznych, o zróżnicowanych profilach badawczych i dydaktycznych.

mgr Agnieszka Bożek

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności osobistych i społecznych, coach. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Zaawansowane Szkolenia Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys oraz Szkołę Coachów Meritum. Obecnie przygotowuje doktorant z zakresu psychologii organizacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 9 lat przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia z kompetencji osobistych i społecznych dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i biznesu. Od 2015 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowała także z SWPS, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym na Oddziale Zamiejscowym w Katowicach oraz z Wyższą Szkołą Europejską im. Tischnera. Publikuje artykuły eksperckie w serwisach internetowych dla profesjonalistów (HRNews.pl), czasopismach biznesowych („Pracownik Fizyczny”, „HR Business Partner”) oraz w czasopismach naukowych, takich jak Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation.

 

ZASADY REKRUTACJI:

Do uczestnictwa zapraszamy doktorantów, doktorów lub doświadczonych naukowców. Aby wziąć udział w kursie, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (link). Po jego otrzymaniu podejmiemy kontakt i poprosimy o przesłanie krótkiego listu motywacyjnego wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu dydaktycznym.

 

TERMINY I CENY:

  Spotkanie Miejsce Data
IX Edycja Zjazd I Kraków 9-10 listopada 2019
Zjazd II Kraków 23-24 listopada 2019
  Razem 4 dni szkoleniowe, 32 godziny

Zajęcia odbędą się w sali PRIMA DANCE przy ul. Zakopiańskiej 73 w Krakowie.

Cena: 1390 PLN za całość, płatne do 28.10. Płatność należy wnieść w terminie do 14 dni od momentu otrzymania od organizatorów Kursu potwierdzenia uczestnictwa.

Cena Kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia Kursu Trenerów Nauki, test sprawdzający wiedzę oraz poczęstunki podczas przerw kawowych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa opisane są w Regulaminie Uczestnictwa w KTN. Dokonanie zgłoszenia uważa się za równoznaczne z akceptacją Regulaminu.