• 1
  • 2
  • 3Przygotuj się na przełom w swojej karierzeIstnieje wiele powodów, dla których naukowcy nie w pełni wykorzystują swój potencjał zawodowy. Tylko nieliczni świadomie zarządzają karierą, większość zdaje się na intuicję lub korzystne okoliczności losu. W której grupie naukowców Ty pragniesz się znaleźć?

Kariera naukowa to proces racjonalny i mierzalny, którego jesteś głównym aktorem. Tak jak w nauce, możesz dokonywać analiz i pomiarów, by wyznaczyć, a następnie zrealizować zamierzone cele. I to Ty możesz podejmować decyzje o swoim rozwoju zawodowym. Razem ze mną, wyznacz swoje miejsce na rynku nauki.

Oferowany przeze mnie zestaw usług to nauka umiejętności racjonalnego postępowania zawodowego, oparta na mierzalnych elementach planowania strategicznego i zarządzania karierą. Posługuję się m. in. panelami kompetencyjnymi oraz brytyjskimi mapami kariery naukowej na licencji najbardziej renomowanej organizacji branżowej na świecie - Vitae?. Oprócz narzędzi i metod, moją siłą jest doświadczenie zdobyte podczas 10 lat pracy z naukowcami będącymi na różnych etapach kariery, pracującymi w wielu dziedzinach, instytucjach i podmiotach gospodarczych. Wiedzę czerpię ze spotkań z tysiącami osób, z ich historii i doświadczeń , a także ze szkoleń , spotkań i prelekcji przeprowadzonych na kilkunastu uczelniach oraz w kilkudziesięciu instytucjach otoczenia nauki w kraju i za granicą.

Kariera. Nauka. Teraz.