• 1
  • 2
  • 3

EkspertyzyOd 2012-go roku prowadzę działalność ekspercką z zakresu strategicznego zarządzania karierami naukowymi. Pracuję zarówno w zespołach, jak i indywidualnie, przygotowując raporty na temat sytuacji zawodowej naukowców w Polsce i na świecie. Od roku 2016-go opiniuję także systemy kształcenia młodych naukowców na terenie Unii Europejskiej.

Poza wymienionymi, wykonuję następujące prace zlecone:

  • Opracowanie programów kształcenia młodych naukowców w oparciu o dydaktykę bierną (wykłady, seminaria?) lub aktywną (warsztaty, szkolenia, inne działania trenerskie)
  • Przygotowanie publikacji z zakresu zarządzania wiedzą oraz funkcjonowania systemu nauki, w tym zwłaszcza działań na styku nauki i innych dziedzin gospodarki.

Jako partner lub podwykonawca, regularnie biorę udział w projektach grantowych o charakterze zarówno lokalnym jak i krajowym/międzynarodowym.