KURS TRENERÓW NAUKI VIII Edycja

Kurs Trenerów Nauki to pierwsze w Polsce szkolenie trenerskie kierowane do naukowców. Do uczestnictwa zapraszamy osoby pragnące dzielić się wiedzą naukową z innymi i pracujące zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim. Podczas intensywnego, 5 -dniowego kursu uczestnicy nauczą się jak projektować oraz powadzić profesjonalne szkolenia i warsztaty z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej, w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki. Po raz pierwszy kurs obejmie też zastosowanie narzędzi trenerskich kierowanych do naukowców, niedostępnych dotąd na polskim rynku.

REZULTATY ZAJĘĆ :

 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń z zastosowaniem różnorodnych metod dydaktyki aktywnej
 • Przygotowanie uczestników do przekazywania swojej wiedzy specjalistycznej zarówno na uczelni, jak i w przedsiębiorstwie
 • Sporządzenie przez każdego z uczestników autorskiego programu szkoleniowego
 • Sporządzenie przez każdego z uczestników własnego zestawu ćwiczeń dla studentów, naukowców lub współpracowników z sektora prywatnego
 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi trenerskich

  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KURSIE :

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą dysponowali portfolio trenerskim zawierającym autorski program szkoleniowy oraz zestaw ćwiczeń przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Zdobyta na kursie wiedza dotycząca metodyki trenerskiej, zasad uczenia się dorosłych i dydaktyki aktywnej oraz współpracy z instytucjami tworzącymi ekosystem nauki umożliwi autonomiczną pracę w profesji trenera nauki. Umiejętności uzyskane na kursie mogą być wykorzystywane zarówno na uczelni jak i w sektorze prywatnym, w stosunku do osób o zróżnicowanym poziomie wiedzy. Dodatkowo, uczestnicy rozwiną umiejętność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi trenerskich przydatnych m. in. w rozwijaniu kompetencji naukowych, prezentowaniu i ewaluacji danych oraz uczestniczeniu w działaniach transferu technologii i innowacji.

  POZIOM SZKOLENIA :

  Dostosowany do doświadczenia poszczególnych uczestników zajęć ? ćwiczenia w pierwszej części warsztatów pozwolą na ?wyrównanie? poziomu znajomości tematu. Osoby bardziej doświadczone będą mogły służyć wiedzą uczestnikom z krótszym stażem, wypracowując przy tym rozwiązania korzystne dla siebie.

  ADRESACI KURSU:

  Szkolenie skierowane jest do naukowców (zarówno tych mniej doświadczonych, jak i tych z dużym stażem zawodowym) zainteresowanych rozwijaniem umiejętności dydaktycznych, możliwych do zastosowania zarówno na uczelni, jak i poza nią.

   

   

  HARMONOGRAM KURSU:


  Zjazd I Dzień pierwszy Wprowadzenie do roli trenera nauki oraz analiza mozliwosci rozwijania tej profesji na rynku pracy.
  • Kim jest, a kim nie jest trener nauki? ? rola, zadania, cele; różnice między trenerem nauki a trenerem biznesu; funkcjonowanie trenera w obrębie ekosystemu nauki.
  • Deontologia trenerska
  • Andragogika, czyli uczenie dorosłych (motywacje, metody, problemy)
  • Kontakt z grupą
  Dzień drugi Intensywne warsztaty metodyki trenerskiej oraz nauka projektowania autorskich programów szkoleniowych.
  • Metody trenerskie
  • Projektowanie szkoleń
  Zjazd II dzień pierwszy Nauka budowania własnego wizerunku i stylu nauczania, a także praktyczne przećwiczenie wiedzy przyswojonej na kursie.
  • Autoprezentacja, budowanie autorytetu trenera
  • Prezentacje przygotowane przez uczestników
  Dzień drugi Przygotowanie do podejmowania różnorodnych wyzwań dydaktycznych oraz do pracy w roli koordynatora projektów szkoleniowych.
  • Trudne sytuacje szkoleniowe
  • Zarządzanie projektem rozwojowym
  Zjazd III dzień pierwszy proste narzędzia trenerskie do ćwiczeń tematycznych
  • Studium przypadku (temat: publikowanie naukowe)
  • Check-lista (temat: normy jakości badań)
  złożone narzędzia trenerskie do ćwiczeń tematycznych
  • Matryca i słownik: (temat: transfer technologii i innowacji)
  Wykorzystanie gadżetów trenerskich w pracy z nauką.
  • panel kompetencyjny
  • zestaw narzędzi do wizualizacji danych
  • karty i zdjęcia
  • kości do gry
  • gry planszowe i towarzyskie

   

  PROWADZĄCY:

  dr Justyna Małkuch-Świtalska

  Doktor nauk historycznych, członek ekipy badawczej Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017). Jako ekspert programów naukowych i szkoleniowych analizuje kompetencje oraz sytuację zawodową młodych naukowców w Polsce i na świecie. Aktywnie uczestniczy w działaniach m. in. Komisji Europejskiej, brytyjskiej organizacji Vitae, Klastra LifeScience Kraków i Wydawnictwa PWN. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Od sześciu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Jest także pomysłodawcą Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016 r. w Warszawie, oraz Business & Science Network zorganizowanego cyklicznie w Krakowie. Absolwentka szkół oraz kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 800 godzin zrealizowanych szkoleń.

  mgr Agnieszka Bożek

  Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności osobistych i społecznych, coach. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Zaawansowane Szkolenia Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys oraz Szkołę Coachów Meritum. Obecnie przygotowuje doktorant z zakresu psychologii organizacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 9 lat przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia z kompetencji osobistych i społecznych dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i biznesu. Od 2015 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowała także z SWPS, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym na Oddziale Zamiejscowym w Katowicach oraz z Wyższą Szkołą Europejską im. Tischnera. Publikuje artykuły eksperckie w serwisach internetowych dla profesjonalistów (HRNews.pl), czasopismach biznesowych (?Pracownik Fizyczny?, ?HR Business Partner?) oraz w czasopismach naukowych, takich jak Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation.

   

  ZASADY REKRUTACJI:

  Do uczestnictwa zapraszamy doktorantów, doktorów lub doświadczonych naukowców. Aby wziąć udział w kursie, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Po jego otrzymaniu podejmiemy kontakt i poprosimy o przesłanie krótkiego listu motywacyjnego wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu dydaktycznym.

   

  TERMINY I CENY:

  Spotkanie Miejsce Data
  VII Edycja Zjazd I Kraków 2-3 marca 2019
  Zjazd II Kraków 23-24 marca 2019
  Zjazd III (Narzédziownia Trenera Nauki) Kraków 6 kwietnia 2019
  Razem 5 dni szkoleniowe, 40 godziny

  Zajęcia odbędą się w sali PRIMA DANCE przy ul. Zakopiańskiej 73 w Krakowie.

  Cena: 1920 PLN za całość, płatne do 21.02. Płatność należy wnieść w terminie do 21 dni od momentu otrzymania od organizatorów Kursu potwierdzenia uczestnictwa.

  Cena Kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia Kursu Trenerów Nauki, dyplom ukończenia Narzędziowni Trenera Nauki, test sprawdzający wiedzę oraz poczęstunki podczas przerw kawowych.

  Szczegółowe warunki uczestnictwa opisane są w Regulaminie Uczestnictwa w KTN. Dokonanie zgłoszenia uważa się za równoznaczne z akceptacją Regulaminu.