• 1
  • 2
  • 3

Co to znaczy być innowacyjnym naukowcem?

Justyna Małkuch-Świtalska, Co to znaczy być innowacyjnym naukowcem? [w], Innowatyka ? nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników, M. Jasieński (red.), ISBN 978-83-62550-94-4, Nowy Sącz 2014, ss. 60-61. http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/8593