• 1
  • 2
  • 3

Programy wspomagania decyzji

Justyna Trippner-Hrabi, Justyna Małkuch-Świtalska, Programy wspomagania decyzji, umożliwiające zarządzanie karierami doktorantów i doktorów w Polsce, proponowane przez instytucje trzeciego sektora. Przykład Stowarzyszenia na rzecz Doktorantów i Doktorów PolDoc [w], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, R. Wolniak (red.), Nr 82, ISSN 1641-3466, Gliwice 2015, ss. 123-124. http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z83/9_Ma%B3kuch_Hrabi_po_recenzji_.pdf

Co to znaczy być innowacyjnym naukowcem?

Justyna Małkuch-Świtalska, Co to znaczy być innowacyjnym naukowcem? [w], Innowatyka ? nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników, M. Jasieński (red.), ISBN 978-83-62550-94-4, Nowy Sącz 2014, ss. 60-61. http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/8593