EKSPERTYZY I EWALUACJE
ZAUFAJ MOJEMU DOŚWIADCZENIU

Od 2012 roku przeprowadzam ekspertyzy związane ze strategicznym zarządzaniem karierami naukowymi. Przygotowuję raporty na temat sytuacji zawodowej naukowców w Polsce i na świecie.

Od roku 2016 opiniuję także systemy kształcenia młodych naukowców na terenie Unii Europejskiej.

Sprawdź zakres ekspertyz >

EKSPERTYZY I EWALUACJE

dla instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i instytucji zajmujących się wsparciem naukowców w rozwoju zawodowym

Ewaluacja

projektów grantowych indywidualnych, instytucjonalnych i konsorcyjnych, o wartości do 50M euro.

Opiniowanie

krajowych i międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców.

Opracowanie lub opiniowanie procedur HR

zwłaszcza działań rekrutacyjnych i motywacyjnych w instytucjach szkolnictwa wyższego i instytucjach badawczych.

Opracowanie lub opiniowanie narzędzi rozwojowych

dla naukowców zwłaszcza z zakresu zarządzania kompetencjami i rozwijania kariery.

Moje doświadczenie jako ekspert

Jako partner lub podwykonawca regularnie uczestniczę w projektach grantowych zarówno lokalnych, krajowych, jak i międzynarodowych

KOMISJA EUROPEJSKA (Bruksela),
Agencja Wykonawcza ds. Badań

Niezależny Ekspert Programu Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions. Programy: SwafS (Research innovation needs & skills training in PhD programmes) i COFUND (Fellowship Programmes). Ewaluacja i monitorowanie stanu realizacji projektów grantowych o wartości maks. 40mln euro trwających do 5 lat.

Specjalizacje: programy kształcenia i rozwój kariery młodych naukowców, procedury rekrutacyjne i warunki zatrudnienia na kontraktach podoktorskich, działania międzysektorowe, interdyscyplinarne i międzynarodowe o charakterze naukowym.

KOMISJA EUROPEJSKA (Bruksela), Dyrekcja Generalna:
Edukacja i Kultura, sekcja: Badania i Innowacje

Niezależny Ekspert Programu Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions. Sugerowanie działań mających na celu rozwijanie kompetencji i kształtowanie karier naukowców; raportowanie na temat przebiegu programu MSCA i proponowanie jego udoskonaleń.

Poznaj moje całe doświadczenie

Potrzebujesz ekspertyzy lub ewaluacji?

Skontaktuj się ze mną