ZOSTAŃ TRENEREM NAUKI
NIE PRZEKAZUJ WIEDZY, ALE UMIEJĘTNOŚCI

Jesteś nauczycielem akademickim? Zarządzasz projektami rozwojowymi? A może jako naukowiec współpracujesz z biznesem? Poznaj metody dydaktyki aktywnej i przetestuj własny pomysł na ekscytujące szkolenia i warsztaty ze swojej specjalizacji naukowej

JEDYNY W POLSCE CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI DLA NAUKOWCÓW

Weź udział w rekrutacji do 17. edycji kursu

Biorę udział w rekrutacjiChcę wiedzieć więcej o szkoleniu

Kurs trenerów nauki

Weź udział w jedynym w Polsce szkoleniu z dydaktyki aktywnej dla naukowców

KURS TRENERÓW NAUKIWYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA PRZEKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI NAUKOWYCH

Kurs Trenerów Nauki to nie kolejne 2-godzinne szkolenie z dydaktyki, po którym wychodzisz z garstką suchej teorii i poczuciem zmarnowanego czasu.

To 4 dni intensywnych warsztatów, podczas których opracujesz autorskie metody pracy, oparte na założeniach dydaktyki aktywnej.

I nie robisz tego na papierze.

Podczas kursu wymieniamy się inspiracjami, eksperymentujemy i testujemy Twoje pomysły na ćwiczenia i tematy szkoleniowe. Nic Cię nie ogranicza. Pracujesz nad przekazywaniem swoich umiejętności tak, aby zafascynować tym innych. To jedyny warunek.

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI KURSOWI TRENERÓW NAUKI?

Rozwój umiejętności dydaktycznych

Poznasz zasady dydaktyki aktywnej, dzięki którym zaprojektujesz i poprowadzisz angażujące zajęcia w zakresie własnej specjalizacji naukowej.

Portfolio trenerskie

Opracujesz autorski program szkoleniowy oraz zestaw ćwiczeń dla studentów, naukowców lub współpracowników z sektora prywatnego.

Certyfikat trenerski

Przygotujesz się do współpracy z instytucjami tworzącymi ekosystem nauki i uzyskasz certyfikat, który umożliwi Ci samodzielną pracę trenerską.

KURS TRENERÓW NAUKI Harmonogram i cennik

KURS TRENERÓW NAUKI – XVII Edycja– Pierwsze w Polsce szkolenie trenerskie dla naukowców!

Do uczestnictwa zapraszamy osoby pragnące dzielić się wiedzą naukową z innymi i pracujące zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim. Podczas intensywnego, 4 -dniowego kursu uczestnicy nauczą się jak projektować oraz powadzić profesjonalne szkolenia i warsztaty z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej, w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki.

REZULTATY ZAJĘĆ:

 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń z zastosowaniem różnorodnych metod dydaktyki aktywnej.
 • Przygotowanie uczestników do przekazywania swojej wiedzy specjalistycznej zarówno na uczelni, jak i w przedsiębiorstwie.
 • Sporządzenie przez każdego z uczestników autorskiego programu szkoleniowego.
 • Sporządzenie przez każdego z uczestników własnego zestawu ćwiczeń dla studentów, naukowców lub współpracowników z sektora prywatnego.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KURSIE:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą dysponowali portfolio trenerskim zawierającym autorski program szkoleniowy oraz zestaw ćwiczeń przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Zdobyta na kursie wiedza dotycząca metodyki trenerskiej, zasad uczenia się dorosłych i dydaktyki aktywnej oraz współpracy z instytucjami tworzącymi ekosystem nauki umożliwi autonomiczną pracę w profesji trenera nauki. Umiejętności uzyskane na kursie mogą być wykorzystywane zarówno na uczelni jak i w sektorze prywatnym, w stosunku do osób o zróżnicowanym poziomie wiedzy.

POZIOM SZKOLENIA

Dostosowany do doświadczenia poszczególnych uczestników zajęć – ćwiczenia w pierwszej części warsztatów pozwolą na „wyrównanie” poziomu znajomości tematu. Osoby bardziej doświadczone będą mogły służyć wiedzą uczestnikom z krótszym stażem, wypracowując przy tym rozwiązania korzystne dla siebie.

ADRESACI KURSU

Szkolenie skierowane jest do naukowców (zarówno tych mniej doświadczonych, jak i tych z dużym stażem zawodowym) zainteresowanych rozwijaniem umiejętności dydaktycznych, możliwych do zastosowania zarówno na uczelni, jak i poza nią.

HARMONOGRAM KURSU:

Zjazd I

Dzień pierwszy

Wprowadzenie do roli trenera nauki oraz analiza możliwości rozwijania tej profesji na rynku pracy.

 • Kim jest, a kim nie jest trener nauki?
  – rola, zadania, cele; różnice między trenerem nauki a trenerem biznesu; funkcjonowanie trenera w obrębie ekosystemu nauki.
 • Deontologia trenerska
 • Andragogika, czyli uczenie dorosłych (motywacje, metody, problemy)
 • Kontakt z grupą

Dzień drugi

Wprowadzenie do roli trenera nauki oraz analiza możliwości rozwijania tej profesji na rynku pracy.

 • Trudne sytuacje szkoleniowe
 • Zarządzanie projektem rozwojowym

Zjazd II

Dzień pierwszy

Nauka budowania własnego wizerunku i stylu nauczania, a także praktyczne przećwiczenie wiedzy przyswojonej na kursie.

 • Autoprezentacja, budowanie autorytetu trenera.
 • Prezentacje przygotowane przez uczestników

Dzień drugi

Przygotowanie do podejmowania różnorodnych wyzwań dydaktycznych oraz do pracy w roli koordynatora projektów szkoleniowych.

 • Metody trenerskie
 • Projektowanie szkoleń

Prowadzący:

dr Justyna Małkuch-Świtalska

Doktor nauk historycznych, certyfikowany coach, Associate Trainer brytyjskiej organizacji trenerów akademickich Vitae (The CRAC, Cambridge), juror konkursu Three Minute Thesis® (2019, 2020 i 2022). Członek zespołu badawczego Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017). Jako ekspert Komisji Europejskiej (H2020-MSCA-SwafS-COFUND) specjalizuje się w projektowaniu i ewaluacji międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców, analizuje też kompetencje oraz sytuację zawodową badaczy w Polsce i na świecie. Menedżer nauki z trzynastoletnim doświadczeniem, aktywnie uczestniczy w działaniach m. in. Klastra LifeScience Kraków i Wydawnictwa PWN. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych, bilansach kompetencji oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Od dziewięciu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Jest także pomysłodawcą Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016 r. w Warszawie, oraz Business & Science Network zorganizowanego cyklicznie w Krakowie. Absolwentka szkół oraz kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 1200 godzin zrealizowanych szkoleń. Prowadzone przez nią działania objęły kilkadziesiąt uczelni polskich oraz kilkanaście zagranicznych, o zróżnicowanych profilach badawczych i dydaktycznych.

dr Agnieszka Bożek

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności osobistych i społecznych, coach ICF. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii UJ. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Zaawansowane Szkolenia Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys oraz Szkołę Coachów Meritum. Od ponad 10 lat przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia z kompetencji osobistych i społecznych dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i biznesu. W latach 2015-2019 roku prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowała także z SWPS, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym na Oddziale Zamiejscowym w Katowicach oraz z Wyższą Szkołą Europejską im. Tischnera w Krakowie. Publikuje artykuły eksperckie w serwisach internetowych dla profesjonalistów (HRNews.pl), czasopismach biznesowych („Pracownik Fizyczny”, „HR Business Partner”) oraz w czasopismach naukowych.

ZASADY REKRUTACJI

Do uczestnictwa zapraszamy doktorantów, doktorów lub doświadczonych naukowców. Aby wziąć udział w kursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego otrzymaniu poprosimy o przesłanie krótkiego listu motywacyjnego wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu dydaktycznym.

miejsce, termin i ceny

Zjazd I: Kraków, 15-16 czerwca 2024 r.

Zjazd II: Kraków, 6-7 lipca 2024 r.

Razem: 4 dni szkoleniowe, 33 godziny.

Zajęcia odbędą się w sali Hotelu City SM Leśne SPA przy ul. Gajowej 16 w Krakowie.

Cena: 1890 PLN za całość lub 2 raty po 1050 zł. Płatność należy wnieść w terminie do 21 dni od momentu otrzymania od organizatorów Kursu potwierdzenia rezerwacji miejsca. Ostateczny termin wnoszenia płatności to 31.05.2024, a w przypadku wpłat ratalnych – najpóźniej 10 dni przed pierwszym zjazdem i 7 dni przed drugim zjazdem.

Cena Kursu obejmuje : uczestnictwo w zajęciach, konsultacja autorskiego programu szkoleniowego, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia Kursu Trenerów Nauki, test sprawdzający wiedzę oraz poczęstunki podczas przerw kawowych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa opisane są w Regulaminie Uczestnictwa w KTN. Dokonanie zgłoszenia uważa się za równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zobacz opinie uczestników poprzednich edycji

Agnieszka Grzegorczyk
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kurs Trenerów Nauki to niepowtarzalna okazja do wzmocnienia kompetencji trenersko-liderskich w obszarze nauki, a także poznania podejścia do szkoleń w ramach poszczególnych dyscyplin. Gorąco polecam te zajęcia wszystkim młodym naukowcom, dla których słowa: rozwój, kompetencja i wysoka jakość działania stanowią słowa klucze. Dopełnieniem całości jest też Narzędziownia Trenera Nauki. Dzięki unikalnemu programowi, nowoczesnym metodom współpracy, a także innowacyjnemu podejściu do budowania ścieżek kariery naukowej oferta KTN jest bardzo cenna, atrakcyjna rozwojowo.

Dr Dominika Byczkowska-Owczarek
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Zgłosiłam się na sesję coachingową do dr Justyny Małkuch-Świtalskiej, ponieważ po latach pracy naukowej czułam się przytłoczona ilością zadań, potrzebowałam uporządkować działania, wybrać priorytety, ustalić plany dalszego rozwoju zawodowego. Mówiąc krótko- chciałam opanować chaos dydaktyczno-naukowo-organizacyjny i skierować swoje siły tam, gdzie pozwolą mi najlepiej rozwinąć moją karierę naukową. Podczas kilku sesji z dr Małkuch- Świtalską przewartościowałam to, co dla mnie ważne w mojej pracy i wypracowałam zasady, którymi kieruję się podejmując kolejne decyzje zawodowe. Wnioski z sesji dodały mi odwagi do realizacji trudnych przedsięwziąć naukowych.

Dr hab. Joanna Mucha
biolog
Polska Akademia Nauk

Wzięłam udział w Kursie Trenerów Nauki (KTN) zorganizowanym w marcu 2017 r. To była dobra decyzja – Kurs pozwolił mi uatrakcyjnić prowadzone zajęcia i wzmocnił moją pewność siebie na sali wykładowej. Nieodzowny dla każdego doktoranta, KTN polecam też osobom ze stopniem naukowym doktora.

Dr Lidia Wolińska-Nizioł
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Kurs Trenerów Nauki to cztery dni intensywnej pracy, godziny interesujących zajęć, wymiany doświadczeń i inspirujących rozmów. Wszystko po to, by zobaczyć, że można INACZEJ, to znaczy ciekawiej, efektywniej, bardziej motywująco i z pasją. Profesjonalizm Prowadzących sprawiały, że z Kursu naprawdę się czerpało: wiedzę, pomysły i dobrą energię. Uczestnicy, najlepsi z najlepszych, interesujące osobowości, życzliwe usposobienia i naukowcy-pasjonaci, którym naprawdę się chce.

Dr hab Agnieszka Zagórska
Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM

Bardzo profesjonalny kurs, który nie skupia się tylko na przekazywaniu wiedzy dotyczącej przygotowania i prowadzenia procesu szkoleniowego. Cykl Kolba jest realizowany w czasie zajęć praktycznych, przy zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi trenerskich. Kurs Trenerów Nauki pozwala na spojrzenie z innej perspektywy oraz udoskonalenie procesu nauczania, czego jako wieloletni nauczyciel akademicki, mogłam osobiście doświadczyć.

dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Kierownik Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych w Centrum Wsparcia Projektów UAM

“Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce” to kopalnia wiedzy zarówno dla naukowców rozpoczynających przygodę z projektami, jak i tych bardziej zaawansowanych. To także źródło inspiracji dla trenerów prowadzących szkolenia z przygotowywania projektów i zarządzania nimi. Absolutny “must have” dla tych, którzy chcą z sukcesem realizować projekty naukowe.

Dr Tomasz Książczyk
Edukator i Mentor Szkoły Dzikiej w Tychach

Dzięki spotkaniu z firmą Trener Nauki udało mi się precyzyjnie połączyć zawód naukowca z pasją do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzielenie się wiedzą jest teraz moim drugim zawodem. Szkolenie trenerskie dało mi nowe umiejętności i dostarczyło zestaw narzędzi do pracy. Moje zajęcia zyskały na wartości. Naukę popularyzuję w sposób pełniejszy, bardziej efektywny.

Dr inż. Edyta Łaskawiec
Politechnika Śląska

Jeśli dydaktyka to dla Ciebie przykry obowiązek, który należy odrobić, zakończyć zaliczeniem i wrócić szybciutko do kochanego labu, to Kurs Trenerów Nauki nie jest dla Ciebie. Ale jeśli po każdych zajęciach ze studentami masz niedosyt… jeśli chciałbyś zrobić coś więcej, wyjść poza akademicki schemat, rozwinąć kreatywność swoją i studentów, to może warto zainteresować się najlepszym kursem dydaktyki aktywnej. Dla mnie Kurs Trenerów Nauki był nie tylko źródłem wiedzy, nowych umiejętności i inspiracji, ale przede wszystkim kursem odwagi i otwartości. Dziękuję i serdecznie polecam (jeszcze) niezdecydowanym.

Natalia Osica
Pro Science

Narzędziownia Trenera Nauki już w samej nazwie nawiązuje do praktyki. Udział w szkoleniu pozwolił mi poznać różnorodne narzędzia, które można wykorzystywać w pracy zespołowej, nie tylko podczas szkoleń dla naukowców. Zajęcia były przeprowadzone metodycznie, rzeczowo i w przyjaznej atmosferze sprzyjającej otwartej komunikacji i poznawaniu uczestników, co także jest ważnym aspektem udziału w szkoleniach. Polecam! A szczególnie naukowcom, którzy chcą bardziej świadomie podchodzić do planowania kariery.

Kinga Kasperkiewicz
Dr n. farm.
Adiunkt Katedry Chemii Instytutu Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Doktor Justynę Małkuch-Świtalską poznałam podczas wydarzenia „Projekt Naukowiec” zorganizowanego w Łodzi przez sieć EURAXESS Polska. Zapoznałam się z propozycją firmy Trener Nauki, wywarła na mnie ogromne wrażenie. I tak znalazłam się na Kursie Trenerów Nauki, Narzędziowni Trenera Nauki i Wirtualnej Narzędziowni Trenera Nauki. Wszystkie kursy były przygotowane profesjonalnie, pełne zaangażowania ze strony prowadzących i pasji, czyli tego, co lubię najbardziej. I przede wszystkim ludzie – z różnych dziedzin, na wszystkich szczeblach kariery, z różnymi doświadczeniami zawodowymi. Deontologia trenerska, teoria i ćwiczenia praktyczne, które poznaliśmy na kursie, pozwalają rozwinąć skrzydła i zmienić myślenie dotyczące nauki. Gorąco polecam i rekomenduję!

Marzena Smol
Dr hab.
Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, IGSMiE PAN

Kurs Trenerów Nauki – czyli cztery dni intensywnej pracy warsztatowej, możliwość opracowania swojego programu szkoleniowego oraz uzyskania feedbacku. To idealne miejsce na wzmacnianie swojej roli wykładowcy i trenera. Serdecznie polecam udział w Kursie Trenerów Nauki wszystkim naukowcom, w tym szczególnie dydaktykom na każdym etapie swojej ścieżki kariery naukowej.

17. EDYCJA KURSU
TRENERA NAUKI
Weź udział w rekrutacji

Kto może wziąć udział w kursie?

Udział w kursie mogą wziąć doktoranci, doktorzy i naukowcy – zarówno ci mniej doświadczeni, jak i ci z dużym dorobkiem zawodowym. Poziom szkolenia dostosujemy do uczestników zajęć.

Jak wygląda rekrutacja?

Aby wziąć udział w kursie, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Gdy otrzymamy zgłoszenie, poprosimy Cię o przesłanie krótkiego listu motywacyjnego wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu dydaktycznym.

Wypełniam formularz zgłoszeniowy

Chcesz uzgodnić szczegóły spotkania?

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do mnie lub zadzwoń