NARZĘDZIOWNIA TRENERA NAUKI
STWÓRZ INNOWACYJNE NARZĘDZIA TRENERSKIE

Jesteś nauczycielem akademickim? Menadżerem nauki? A może zarządzasz projektami badawczo-rozwojowymi? Połącz swoje doświadczenie jako trenera nauki z metodami dydaktyki aktywnej i zaprojektuj szkolenie, które zafascynuje uczestników.

JEDYNE W POLSCE SZKOLENIE Z NARZĘDZI TRENERSKICH DLA NAUKOWCÓW.

Weź udział w rekrutacji do 3. edycji szkolenia

Biorę udział w rekrutacjiChcę wiedzieć więcej o szkoleniu

NARZĘDZIOWNIA TRENERA NAUKI

Weź udział w jedynym w Polsce szkoleniu z narzędzi dydaktyki aktywnej dla naukowców

NARZĘDZIOWNIA TRENERA NAUKI
ZAPROJEKTUJ WŁASNE NARZĘDZIA SZKOLENIOWE

Narzędziownia Trenera Nauki to intensywne 2-dniowe szkolenie, podczas którego poznasz narzędzia trenerskie z zakresu dydaktyki aktywnej. Prezentujemy innowacyjne rozwiązania sprawdzone przez naukowców w kraju i za granicą. Dlatego gwarantujemy ich dydaktyczną skuteczność.

I nie poznasz ich jedynie w teorii

Pracujemy metodami aktywnymi, więc ze szkolenia wychodzisz z pakietem autorskich rozwiązań, które pozwolą Ci jeszcze lepiej przekazywać umiejętności naukowe w ramach swojej specjalizacji. Wszystko przetestowane i gotowe do wdrożenia podczas własnych zajęć edukacyjnych.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
W NARZĘDZIOWNI TRENERA NAUKI?

Rozwój umiejętności dydaktycznych

Wykorzystasz zasady dydaktyki aktywnej, dzięki którym zaprojektujesz angażujące szkolenia i warsztaty zarówno dla naukowców, jak i dla biznesu.

Pakiet materiałów szkoleniowych

Otrzymasz gotowe materiały prezentujące złożone oraz proste narzędzia trenerskie – panele, plansze, schematy, gry, karty, rekwizyty.

Własny zestaw ćwiczeń

Opracujesz autorskie ćwiczenia związane z edukacją, prezentowaniem i ewaluacją danych oraz transferem technologii i innowacji.

Dyplom ukończenia szkolenia

Otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu z narzędzi trenerskich, aby rozwinąć współpracę z instytucjami naukowymi oraz sektorem prywatnym.

NARZĘDZIOWNIA TRENERÓW NAUKI Harmonogram i cennik

NARZĘDZIOWNIA TRENERA NAUKI – Trzeci raz w Polsce – narzędzia trenerskie dla naukowców!

REZULTATY ZAJĘĆ:

 • Rozwinięcie umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia szkoleń z zastosowaniem metod aktywizujących.
 • Przygotowanie trenerów do pracy z naukowcami zarówno na uczelni, jak i w przedsiębiorstwie.
 • Sporządzenie przez każdego z uczestników własnego zestawu ćwiczeń.
 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi trenerskich.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KURSIE :

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą dysponowali zestawem ćwiczeń przydatnych w pracy z naukowcami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji naukowych i związanych z edukacją, prezentowania i ewaluacji danych oraz uczestniczenia w działaniach transferu technologii i innowacji. Przekazywana podczas Narzędziowni wiedza dotyczy użycia złożonych oraz prostych narzędzi trenerskich, w tym różnego rodzaju paneli, plansz, schematów, gier, kart i rekwizytów. Narzędzia i pomysły uzyskane na zajęciach mogą być wykorzystywane zarówno na uczelni jak i w sektorze prywatnym, w stosunku do osób pracujących w różnych dziedzinach i będących w różnym wieku.

POZIOM SZKOLENIA

Dostosowany do doświadczenia poszczególnych uczestników zajęć – ćwiczenia w pierwszej części warsztatów pozwolą na „wyrównanie” poziomu znajomości tematu. Osoby bardziej doświadczone będą mogły służyć wiedzą uczestnikom z krótszym stażem, wypracowując przy tym rozwiązania korzystne dla siebie.

ADRESACI KURSU

Do uczestnictwa zapraszamy:

 • naukowców posiadających doświadczenie szkoleniowe (mile widziane kwalifikacje uzyskane na kursie lub w szkole trenerskiej),
 • menedżerów nauki,
 • koordynatorów projektów badawczo-rozwojowych,
 • osoby pragnące rozwinąć się w pracy dydaktycznej z naukowcami, na uczelni lub w biznesie.

Podczas trwającego 16 godzin kursu uczestnicy nauczą się, jak projektować oraz powadzić profesjonalne szkolenia i warsztaty dotyczące wiedzy i umiejętności naukowych, z zastosowaniem narzędzi trenerskich kierowanych do naukowców lub traktujących o nauce i edukacji.

HARMONOGRAM KURSU:

Zjazd I

Dzień pierwszy

A. Proste narzędzia trenerskie do ćwiczeń tematycznych:
 • Studium przypadku (temat: publikowanie naukowe)
 • Check-lista (temat: normy jakości badań)
B. Złożone narzędzia trenerskie dla naukowców
 • Matryca i słownik: (temat: transfer technologii i innowacji)
 • panel kompetencyjny
 • zestaw narzędzi do wizualizacji danych
C. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w pracy z nauką.
 • schematy i tabele (umiejętności miękkie, funkcjonowanie organizacji)
 • karty tematyczne (statystyka, prezentacje, copywriting)

Dzień drugi

A. Złożone narzędzia trenerskie dla naukowców
 • Gra planszowa 1 (temat: sytuacja kobiet w nauce)
 • Gra planszowa 2 (temat: przekazywanie wiedzy specjalistycznej)
B. Jak stworzyć własne narzędzie szkoleniowe?
 • gra integrująca zespół badawczy
C. Wykorzystanie gadżetów trenerskich w pracy z nauką.
 • karty i zdjęcia

Prowadzący:

dr Justyna Małkuch-Świtalska

Doktor nauk historycznych, certyfikowany coach, Associate Trainer brytyjskiej organizacji trenerów akademickich Vitae (The CRAC, Cambridge), juror konkursu Three Minute Thesis® (2019 i 2020). Członek zespołu badawczego Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017). Jako ekspert Komisji Europejskiej (H2020-MSCA-SwafS-COFUND) specjalizuje się w projektowaniu i ewaluacji międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców, analizuje też kompetencje oraz sytuację zawodową badaczy w Polsce i na świecie. Menedżer nauki z trzynastoletnim doświadczeniem, aktywnie uczestniczy w działaniach m. in. Klastra LifeScience Kraków i Wydawnictwa PWN. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych, bilansach kompetencji oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Od dziewięciu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Jest także pomysłodawcą Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016 r. w Warszawie, oraz Business & Science Network zorganizowanego cyklicznie w Krakowie. Absolwentka szkół oraz kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 900 godzin zrealizowanych szkoleń. Prowadzone przez nią działania objęły kilkadziesiąt uczelni polskich oraz kilkanaście zagranicznych, o zróżnicowanych profilach badawczych i dydaktycznych.

dr Agnieszka Bożek

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności osobistych i społecznych, coach ACC ICF. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii UJ. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Zaawansowane Szkolenia Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys oraz Szkołę Coachów Meritum. Od ponad 10 lat przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia z kompetencji osobistych i społecznych dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i biznesu. W latach 2015-2019 roku prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowała także z SWPS, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym na Oddziale Zamiejscowym w Katowicach oraz z Wyższą Szkołą Europejską im. Tischnera w Krakowie. Publikuje artykuły eksperckie w serwisach internetowych dla profesjonalistów (HRNews.pl), czasopismach biznesowych („Pracownik Fizyczny”, „HR Business Partner”) oraz w czasopismach naukowych.

ZASADY REKRUTACJI

Aby wziąć udział w kursie, należy wysłać mail na adres: kontakt@trenernauki.pl , a następnie wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Po jego otrzymaniu poprosimy o przesłanie informacji o dotychczasowym doświadczeniu trenerskim.

miejsce, termin i ceny

23 października (sobota) od 10.00 do 17.15 oraz 24 października (niedziela) od 9.00 do 16.15 (dwa dni, po 8 godzin dydaktycznych + przerwa obiadowa)

Zajęcia odbędą się w Krakowie. Dokładna lokalizacja Sali szkoleniowej zostanie podana uczestnikom zajęć.

Cena: 1050 PLN za całość, płatne do 11.10. Płatność należy wnieść w terminie do 14 dni od momentu otrzymania od organizatorów Kursu potwierdzenia uczestnictwa.

Cena Kursu obejmuje : uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia Narzędziowni Trenera Nauki oraz poczęstunki podczas przerw kawowych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa opisane są w Regulaminie Uczestnictwa w Narzędziowni Trenera Nauki. Dokonanie zgłoszenia uważa się za równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zobacz opinie uczestników poprzednich edycji

Agnieszka Grzegorczyk
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kurs Trenerów Nauki to niepowtarzalna okazja do wzmocnienia kompetencji trenersko-liderskich w obszarze nauki, a także poznania podejścia do szkoleń w ramach poszczególnych dyscyplin. Gorąco polecam te zajęcia wszystkim młodym naukowcom, dla których słowa: rozwój, kompetencja i wysoka jakość działania stanowią słowa klucze. Dopełnieniem całości jest też Narzędziownia Trenera Nauki. Dzięki unikalnemu programowi, nowoczesnym metodom współpracy, a także innowacyjnemu podejściu do budowania ścieżek kariery naukowej oferta KTN jest bardzo cenna, atrakcyjna rozwojowo.

Dr Dominika Byczkowska-Owczarek
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Zgłosiłam się na sesję coachingową do dr Justyny Małkuch-Świtalskiej, ponieważ po latach pracy naukowej czułam się przytłoczona ilością zadań, potrzebowałam uporządkować działania, wybrać priorytety, ustalić plany dalszego rozwoju zawodowego. Mówiąc krótko- chciałam opanować chaos dydaktyczno-naukowo-organizacyjny i skierować swoje siły tam, gdzie pozwolą mi najlepiej rozwinąć moją karierę naukową. Podczas kilku sesji z dr Małkuch- Świtalską przewartościowałam to, co dla mnie ważne w mojej pracy i wypracowałam zasady, którymi kieruję się podejmując kolejne decyzje zawodowe. Wnioski z sesji dodały mi odwagi do realizacji trudnych przedsięwziąć naukowych.

Dr hab. Joanna Mucha
biolog
Polska Akademia Nauk

Wzięłam udział w Kursie Trenerów Nauki (KTN) zorganizowanym w marcu 2017 r. To była dobra decyzja – Kurs pozwolił mi uatrakcyjnić prowadzone zajęcia i wzmocnił moją pewność siebie na sali wykładowej. Nieodzowny dla każdego doktoranta, KTN polecam też osobom ze stopniem naukowym doktora.

Dr Lidia Wolińska-Nizioł
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Kurs Trenerów Nauki to cztery dni intensywnej pracy, godziny interesujących zajęć, wymiany doświadczeń i inspirujących rozmów. Wszystko po to, by zobaczyć, że można INACZEJ, to znaczy ciekawiej, efektywniej, bardziej motywująco i z pasją. Profesjonalizm Prowadzących sprawiały, że z Kursu naprawdę się czerpało: wiedzę, pomysły i dobrą energię. Uczestnicy, najlepsi z najlepszych, interesujące osobowości, życzliwe usposobienia i naukowcy-pasjonaci, którym naprawdę się chce.

Dr hab Agnieszka Zagórska
Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM

Bardzo profesjonalny kurs, który nie skupia się tylko na przekazywaniu wiedzy dotyczącej przygotowania i prowadzenia procesu szkoleniowego. Cykl Kolba jest realizowany w czasie zajęć praktycznych, przy zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi trenerskich. Kurs Trenerów Nauki pozwala na spojrzenie z innej perspektywy oraz udoskonalenie procesu nauczania, czego jako wieloletni nauczyciel akademicki, mogłam osobiście doświadczyć.

dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Kierownik Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych w Centrum Wsparcia Projektów UAM

“Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce” to kopalnia wiedzy zarówno dla naukowców rozpoczynających przygodę z projektami, jak i tych bardziej zaawansowanych. To także źródło inspiracji dla trenerów prowadzących szkolenia z przygotowywania projektów i zarządzania nimi. Absolutny “must have” dla tych, którzy chcą z sukcesem realizować projekty naukowe.

Dr Tomasz Książczyk
Edukator i Mentor Szkoły Dzikiej w Tychach

Dzięki spotkaniu z firmą Trener Nauki udało mi się precyzyjnie połączyć zawód naukowca z pasją do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzielenie się wiedzą jest teraz moim drugim zawodem. Szkolenie trenerskie dało mi nowe umiejętności i dostarczyło zestaw narzędzi do pracy. Moje zajęcia zyskały na wartości. Naukę popularyzuję w sposób pełniejszy, bardziej efektywny.

Dr inż. Edyta Łaskawiec
Politechnika Śląska

Jeśli dydaktyka to dla Ciebie przykry obowiązek, który należy odrobić, zakończyć zaliczeniem i wrócić szybciutko do kochanego labu, to Kurs Trenerów Nauki nie jest dla Ciebie. Ale jeśli po każdych zajęciach ze studentami masz niedosyt… jeśli chciałbyś zrobić coś więcej, wyjść poza akademicki schemat, rozwinąć kreatywność swoją i studentów, to może warto zainteresować się najlepszym kursem dydaktyki aktywnej. Dla mnie Kurs Trenerów Nauki był nie tylko źródłem wiedzy, nowych umiejętności i inspiracji, ale przede wszystkim kursem odwagi i otwartości. Dziękuję i serdecznie polecam (jeszcze) niezdecydowanym.

Natalia Osica
Pro Science

Narzędziownia Trenera Nauki już w samej nazwie nawiązuje do praktyki. Udział w szkoleniu pozwolił mi poznać różnorodne narzędzia, które można wykorzystywać w pracy zespołowej, nie tylko podczas szkoleń dla naukowców. Zajęcia były przeprowadzone metodycznie, rzeczowo i w przyjaznej atmosferze sprzyjającej otwartej komunikacji i poznawaniu uczestników, co także jest ważnym aspektem udziału w szkoleniach. Polecam! A szczególnie naukowcom, którzy chcą bardziej świadomie podchodzić do planowania kariery.

Kinga Kasperkiewicz
Dr n. farm.
Adiunkt Katedry Chemii Instytutu Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Doktor Justynę Małkuch-Świtalską poznałam podczas wydarzenia „Projekt Naukowiec” zorganizowanego w Łodzi przez sieć EURAXESS Polska. Zapoznałam się z propozycją firmy Trener Nauki, wywarła na mnie ogromne wrażenie. I tak znalazłam się na Kursie Trenerów Nauki, Narzędziowni Trenera Nauki i Wirtualnej Narzędziowni Trenera Nauki. Wszystkie kursy były przygotowane profesjonalnie, pełne zaangażowania ze strony prowadzących i pasji, czyli tego, co lubię najbardziej. I przede wszystkim ludzie – z różnych dziedzin, na wszystkich szczeblach kariery, z różnymi doświadczeniami zawodowymi. Deontologia trenerska, teoria i ćwiczenia praktyczne, które poznaliśmy na kursie, pozwalają rozwinąć skrzydła i zmienić myślenie dotyczące nauki. Gorąco polecam i rekomenduję!

Marzena Smol
Dr hab.
Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, IGSMiE PAN

Kurs Trenerów Nauki – czyli cztery dni intensywnej pracy warsztatowej, możliwość opracowania swojego programu szkoleniowego oraz uzyskania feedbacku. To idealne miejsce na wzmacnianie swojej roli wykładowcy i trenera. Serdecznie polecam udział w Kursie Trenerów Nauki wszystkim naukowcom, w tym szczególnie dydaktykom na każdym etapie swojej ścieżki kariery naukowej.

3. EDYCJA SZKOLENIA
NARZĘDZIOWNIA TRENERA NAUKI
Weź udział w rekrutacji

Kto może wziąć udział w kursie?

Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które pracują jako trenerzy nauki – zarówno ci mniej doświadczeni, jak i ci z dużym dorobkiem dydaktycznym. Poziom szkolenia dostosujemy do uczestników zajęć.

Jak wygląda rekrutacja?

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Gdy otrzymamy zgłoszenie, poprosimy Cię o przesłanie krótkiego listu motywacyjnego wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym.

Wypełniam formularz zgłoszeniowy

Chcesz uzgodnić szczegóły spotkania?

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do mnie lub zadzwoń