SZKOLENIA GRUPOWE
DLA NAUKOWCÓW
WSPIERAMY TWOJE UMIEJĘTNOŚCI NASZYM DOŚWIADCZENIEM

Szkolenia dla naukowców to nudna teoria? Gadająca głowa i 50 slajdów w PowerPoint?

Nasze szkolenia wyglądają inaczej. Stawiamy na dydaktykę aktywną – działamy, eksperymentujemy i wymieniamy się doświadczeniami. Z nami nie uczysz się, jak podawać wiedzę, ale jak przekazywać umiejętności i rozwijać własny potencjał naukowy.

Zobacz tematy szkoleń

SZKOLENIA DLA NAUKOWCÓW

Szkolenia stacjonarne lub online

Spotkaj się z nami na żywo lub przez internet. Korzystamy z różnych platform webinarowych – Clickmeetning, Zoom, Teams oraz interaktywnych narzędzi dydaktycznych.

Metody dydaktyki aktywnej

Rozwijamy Twoje umiejętności naukowe. Podczas szkolenia wypracowujesz praktyczne rozwiązania, które możesz od razu zastosować w swojej działalności dydaktycznej i dalej samodzielnie doskonalić.

Różne grupy naukowców

Prowadzimy szkolenia dla doktorantów, doktorów i kierowników projektów badawczych. Zakres tematyczny oraz czas trwania szkolenia dostosujemy do wymagań organizatora.

Cel zajęć:

Przygotowanie do płynnego realizowania kariery naukowej zarówno w sektorze akademickim, jak i poza uczelnią, według samodzielnie sporządzonego planu.

Korzyści dla uczestnika:

Podsumujesz swoją sytuację zawodową i sporządzisz własny, wstępny plan kariery, przewidziany do zrealizowania w ciągu około trzech lat. Plan zakłada realizację wyznaczonych celów z możliwością dokonywania modyfikacji.

Sugerowany czas trwania zajęć:

Minimum 8 godzin (godzina szkoleniowa = 45 minut).

Cel zajęć:

Zwiększenie wiedzy na temat procesów zachodzących podczas rozmów o charakterze zawodowym i potrafią też lepiej opisać własne umiejętności.

Korzyści dla uczestnika:

Zmierzysz się ze stereotypami dotyczącymi zachowań zarówno rekruterów, jak i kandydatów na stanowisko pracy. Szczególny nacisk położymy na przeanalizowanie celów, jakie przyświecają poszczególnym stronom (rekrutowany, rekruter, przyszły przełożony lub współpracownik) rozmowy rekrutacyjnej. Omówimy również konstruktywne postawy, dzięki którym zaprezentujesz się jako profesjonalista.

Sugerowany czas trwania zajęć:

Minimum 6 godzin (godzina szkoleniowa = 45 minut).v

Cel zajęć:

Przygotowanie doktorantów do efektywnego prowadzenia badań, obronienia rozprawy i uzyskania stopnia doktora.

Korzyści dla uczestnika:

Weźmiesz udział w nowatorskim programie zajęć opartym na doświadczeniach naukowców z kilku krajów UE. Podczas zajęć zmierzysz się z barierami, które przeszkadzają w przygotowaniu rozprawy, nauczysz się również funkcjonować w środowisku naukowym (rozumianym zarówno jako struktura badawczo-dydaktyczna, jak i administracyjna). Szczególny nacisk położymy na planowanie i realizowanie kolejnych etapów pracy badawczej, a także na zrozumienie wymagań i celów, jakie stawiane są przed osobami ubiegającymi się o stopień doktora.

Sugerowany czas trwania zajęć:

Minimum 8 godzin (godzina szkoleniowa = 45 minut).

Na życzenie zleceniodawcy, ale po uprzednim uzgodnieniu z trenerem, szkolenie może obejmować albo grupę złożoną z samych doktorantów, albo grupę promotorów, albo grupę mieszaną. Zajęcia nie stanowią kursu trenerskiego dla promotorów ani dla personelu administracyjnego uczelni.

Cel zajęć:

Przygotowanie młodych naukowców do współpracy z podmiotami sektora prywatnego lub do założenia własnej działalności gospodarczej.

Korzyści dla uczestnika:

Zastanowisz się nad funkcjonowaniem ekosystemu nauki oraz nad miejscem, w którym chcesz się znaleźć. Poruszymy zagadnienie „uprzemysłowienia wiedzy” oraz szerokie i interdyscyplinarne wykorzystanie umiejętności naukowców w różnych dziedzinach gospodarki. Poznasz możliwości dalszego rozwoju, a także swoje mocne strony przydatne na drodze do współpracy z przemysłem. Na życzenie zajęcia mogą być skoncentrowane na współpracy nauki z przemysłem, mogą także podjąć temat zakładania i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej.

Sugerowany czas trwania zajęć:

Minimum 6 godzin (godzina szkoleniowa = 45 minut).

Cel zajęć:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów i promotorów do długofalowej współpracy zmierzającej do uzyskania przez młodego naukowca stopnia doktora.

Korzyści dla uczestnika:

Weźmiesz udział w nowatorskim programie szkoleniowym opartym na doświadczeniach badaczy z kilku krajów UE. Poprzez szereg analiz i dyskusji uporządkujesz doświadczenia promotorów oraz rozwiniesz wiedzę z zakresu współpracy z doktorantami. Młodsi stażem zmierzą się z barierami, wyzwaniami i motywacjami promotorów, rozwiną także swoje możliwości w komunikacji oraz efektywnej współpracy ze zwierzchnikami.

Cel zajęć:

Przygotowanie do płynnego realizowania kariery naukowej zarówno w sektorze akademickim, jak i poza uczelnią, według samodzielnie sporządzonego planu.

Korzyści dla uczestnika:

Podsumujesz swoją sytuację zawodową i sporządzisz własny, wstępny plan kariery, przewidziany do zrealizowania w ciągu około trzech lat. Plan zakłada realizację wyznaczonych celów z możliwością dokonywania modyfikacji.

Sugerowany czas trwania zajęć:

Minimum 8 godzin (godzina szkoleniowa = 45 minut).

Cel zajęć:

Przygotowanie uczestników do prezentowania wyników swoich badań oraz do publicznego zabierania głosu w środowisku naukowym i pozanaukowym.

Korzyści dla uczestnika:

Ustrukturyzujesz wiedzą dotyczącą metod profesjonalnego prezentowania siebie i swoich badań, a także opracujesz zestaw rozwiązań umożliwiających dalsze wzmacnianie swojego wizerunku naukowego.

Sugerowany czas trwania zajęć:

Minimum 6 godzin (godzina szkoleniowa = 45 minut).

Cel zajęć:

Wzmocnienie umiejętności uczestników z zakresu planowania i realizacji badań ze szczególnym uwzględnieniem aspektów umiędzynarodowienia, mobilności oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla pracowników naukowych.

Korzyści dla uczestnika:

Uporządkujesz swoją wiedzę na temat metod planowania i prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad procesowego zarządzania projektem naukowym. Poznasz sposoby systemowego wspierania naukowców w pozyskiwaniu środków grantowych, rozwijania mobilności oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla badaczy z Polski i zagranicy. Dzięki webinarium opracujesz wspólną lub indywidualną strategię rozwijania i finansowania działań projektowych.

Sugerowany czas trwania zajęć:

Minimum 4 godzin (godzina szkoleniowa = 45 minut).

Cel zajęć:

Przygotowanie naukowców do aktywnego i świadomego rozwijania kariery w wybranym miejscu na uczelni lub poza nią.

Korzyści dla uczestnika:

Poznasz trendy, możliwości i wyzwania związane z poszukiwaniem pracy w sektorze nauki w nowej sytuacji pandemicznej, technologicznej i programowej Unii Europejskiej. Zbudujesz własne portfolio naukowe i przygotujesz dokumenty aplikacyjne.

Sugerowany czas trwania zajęć:

Minimum 3 godzin (godzina szkoleniowa = 45 minut).

KTO PROWADZI SZKOLENIA?

Jesteśmy zespołem certyfikowanych trenerów wyspecjalizowanych w interdyscyplinarnych usługach szkoleniowych dla naukowców. Od 2012 roku działamy pod marką TRENER NAUKI, której twórcą jest dr Justyna Małkuch-Świtalska.

Pracujemy na podstawie metod i narzędzi dydaktyki aktywnej opartych na 6-stopniowej deontologii trenerskiej oraz na Kodeksie Etycznym Trenerów Nauki.

1

jedyna w Polsce instytucja certyfikująca dla trenerów nauki

12

lat doświadczenia szkoleniowego

2500

przeszkolonych osób (od 2016 r.)

Rekomendują nas

Agnieszka Grzegorczyk
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kurs Trenerów Nauki to niepowtarzalna okazja do wzmocnienia kompetencji trenersko-liderskich w obszarze nauki, a także poznania podejścia do szkoleń w ramach poszczególnych dyscyplin. Gorąco polecam te zajęcia wszystkim młodym naukowcom, dla których słowa: rozwój, kompetencja i wysoka jakość działania stanowią słowa klucze. Dopełnieniem całości jest też Narzędziownia Trenera Nauki. Dzięki unikalnemu programowi, nowoczesnym metodom współpracy, a także innowacyjnemu podejściu do budowania ścieżek kariery naukowej oferta KTN jest bardzo cenna, atrakcyjna rozwojowo.

Dr Dominika Byczkowska-Owczarek
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Zgłosiłam się na sesję coachingową do dr Justyny Małkuch-Świtalskiej, ponieważ po latach pracy naukowej czułam się przytłoczona ilością zadań, potrzebowałam uporządkować działania, wybrać priorytety, ustalić plany dalszego rozwoju zawodowego. Mówiąc krótko- chciałam opanować chaos dydaktyczno-naukowo-organizacyjny i skierować swoje siły tam, gdzie pozwolą mi najlepiej rozwinąć moją karierę naukową. Podczas kilku sesji z dr Małkuch- Świtalską przewartościowałam to, co dla mnie ważne w mojej pracy i wypracowałam zasady, którymi kieruję się podejmując kolejne decyzje zawodowe. Wnioski z sesji dodały mi odwagi do realizacji trudnych przedsięwziąć naukowych.

Dr hab. Joanna Mucha
biolog
Polska Akademia Nauk

Wzięłam udział w Kursie Trenerów Nauki (KTN) zorganizowanym w marcu 2017 r. To była dobra decyzja – Kurs pozwolił mi uatrakcyjnić prowadzone zajęcia i wzmocnił moją pewność siebie na sali wykładowej. Nieodzowny dla każdego doktoranta, KTN polecam też osobom ze stopniem naukowym doktora.

Dr Lidia Wolińska-Nizioł
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Kurs Trenerów Nauki to cztery dni intensywnej pracy, godziny interesujących zajęć, wymiany doświadczeń i inspirujących rozmów. Wszystko po to, by zobaczyć, że można INACZEJ, to znaczy ciekawiej, efektywniej, bardziej motywująco i z pasją. Profesjonalizm Prowadzących sprawiały, że z Kursu naprawdę się czerpało: wiedzę, pomysły i dobrą energię. Uczestnicy, najlepsi z najlepszych, interesujące osobowości, życzliwe usposobienia i naukowcy-pasjonaci, którym naprawdę się chce.

Dr hab Agnieszka Zagórska
Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM

Bardzo profesjonalny kurs, który nie skupia się tylko na przekazywaniu wiedzy dotyczącej przygotowania i prowadzenia procesu szkoleniowego. Cykl Kolba jest realizowany w czasie zajęć praktycznych, przy zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi trenerskich. Kurs Trenerów Nauki pozwala na spojrzenie z innej perspektywy oraz udoskonalenie procesu nauczania, czego jako wieloletni nauczyciel akademicki, mogłam osobiście doświadczyć.

dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Kierownik Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych w Centrum Wsparcia Projektów UAM

“Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce” to kopalnia wiedzy zarówno dla naukowców rozpoczynających przygodę z projektami, jak i tych bardziej zaawansowanych. To także źródło inspiracji dla trenerów prowadzących szkolenia z przygotowywania projektów i zarządzania nimi. Absolutny “must have” dla tych, którzy chcą z sukcesem realizować projekty naukowe.

Dr Tomasz Książczyk
Edukator i Mentor Szkoły Dzikiej w Tychach

Dzięki spotkaniu z firmą Trener Nauki udało mi się precyzyjnie połączyć zawód naukowca z pasją do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzielenie się wiedzą jest teraz moim drugim zawodem. Szkolenie trenerskie dało mi nowe umiejętności i dostarczyło zestaw narzędzi do pracy. Moje zajęcia zyskały na wartości. Naukę popularyzuję w sposób pełniejszy, bardziej efektywny.

Dr inż. Edyta Łaskawiec
Politechnika Śląska

Jeśli dydaktyka to dla Ciebie przykry obowiązek, który należy odrobić, zakończyć zaliczeniem i wrócić szybciutko do kochanego labu, to Kurs Trenerów Nauki nie jest dla Ciebie. Ale jeśli po każdych zajęciach ze studentami masz niedosyt… jeśli chciałbyś zrobić coś więcej, wyjść poza akademicki schemat, rozwinąć kreatywność swoją i studentów, to może warto zainteresować się najlepszym kursem dydaktyki aktywnej. Dla mnie Kurs Trenerów Nauki był nie tylko źródłem wiedzy, nowych umiejętności i inspiracji, ale przede wszystkim kursem odwagi i otwartości. Dziękuję i serdecznie polecam (jeszcze) niezdecydowanym.

Natalia Osica
Pro Science

Narzędziownia Trenera Nauki już w samej nazwie nawiązuje do praktyki. Udział w szkoleniu pozwolił mi poznać różnorodne narzędzia, które można wykorzystywać w pracy zespołowej, nie tylko podczas szkoleń dla naukowców. Zajęcia były przeprowadzone metodycznie, rzeczowo i w przyjaznej atmosferze sprzyjającej otwartej komunikacji i poznawaniu uczestników, co także jest ważnym aspektem udziału w szkoleniach. Polecam! A szczególnie naukowcom, którzy chcą bardziej świadomie podchodzić do planowania kariery.

Kinga Kasperkiewicz
Dr n. farm.
Adiunkt Katedry Chemii Instytutu Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Doktor Justynę Małkuch-Świtalską poznałam podczas wydarzenia „Projekt Naukowiec” zorganizowanego w Łodzi przez sieć EURAXESS Polska. Zapoznałam się z propozycją firmy Trener Nauki, wywarła na mnie ogromne wrażenie. I tak znalazłam się na Kursie Trenerów Nauki, Narzędziowni Trenera Nauki i Wirtualnej Narzędziowni Trenera Nauki. Wszystkie kursy były przygotowane profesjonalnie, pełne zaangażowania ze strony prowadzących i pasji, czyli tego, co lubię najbardziej. I przede wszystkim ludzie – z różnych dziedzin, na wszystkich szczeblach kariery, z różnymi doświadczeniami zawodowymi. Deontologia trenerska, teoria i ćwiczenia praktyczne, które poznaliśmy na kursie, pozwalają rozwinąć skrzydła i zmienić myślenie dotyczące nauki. Gorąco polecam i rekomenduję!

Marzena Smol
Dr hab.
Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych, IGSMiE PAN

Kurs Trenerów Nauki – czyli cztery dni intensywnej pracy warsztatowej, możliwość opracowania swojego programu szkoleniowego oraz uzyskania feedbacku. To idealne miejsce na wzmacnianie swojej roli wykładowcy i trenera. Serdecznie polecam udział w Kursie Trenerów Nauki wszystkim naukowcom, w tym szczególnie dydaktykom na każdym etapie swojej ścieżki kariery naukowej.

Chcesz uzgodnić szczegóły spotkania i zamówić szkolenie?

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do mnie lub zadzwoń