Jak zdobyć kwalifikację „Trener akademicki”?

sobota, 10.02.2024

Umiejętności dydaktyczne to jedna z podstawowych umiejętności naukowca. Wielu z nas uczy i młodszych, i starszych o różnym poziomie wiedzy na uczelni, w firmie lub w laboratorium. Wielu z nas spędza nawet kilkadziesiąt godzin tygodniowo na uczeniu. I nie raz interweniujemy tam, gdzie wiedza innych osób jest niewystarczająca. Od niedawna każdy naukowiec może oficjalnie potwierdzić swoje kompetencje edukacyjne i zdobyć kwalifikację „Trener akademicki”.

Trener akademicki w ZSK – na czym to polega?

Pełna nazwa kwalifikacji brzmi:

Prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu danej specjalizacji naukowej w oparciu o aktywne metody w procesie dydaktycznym – Trener akademicki.

Nad kwalifikacją pracowałam wraz z zespołem ponad 3 lata. (Wielkie ukłony i podziękowania dla Agnieszki Bożek, Mariusza Kusionowa oraz Kasi Zabratańskiej!). W końcu kwalifikacja została włączona do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji na poziomie siódmym  i jest jedną z „wyższych” w całym rejestrze.

Ale co to właściwie oznacza?

W Polsce mamy osiem poziomów kształcenia tworzących Polską Ramę Kwalifikacji. Poziom ósmy to doktor, siódmy – absolwent studiów II. stopnia. Na poszczególnych poziomach znajdują się kwalifikacje:

  • Pełne, które wynikają z wykształcenia formalnego.
  • Cząstkowe, które uzyskujemy w wyniku kształcenia nieformalnego lub pozaformalnego (kursy, szkolenia).

I tutaj pojawiają się kwalifikacje rynkowe, czyli wiedza i umiejętności wynikające z naszego doświadczenia zawodowego. Kwalifikację rynkową można uzyskać bez względu na to, w jaki sposób nabyliśmy dane kompetencje. Nie ma tu znaczenia, czy nastąpiło to w toku formalnej edukacji. Po prostu opanowaliśmy daną umiejętność i tyle.

Dla kogo jest kwalifikacja „Trener akademicki”

Kwalifikacja rynkowa „Trener akademicki” należy do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji na poziomie siódmym, więc adresowana jest do całego sektora nauki i technologii na uczelni lub poza nią.
Nasza kwalifikacja potwierdza, że ktoś potrafi samodzielnie projektować, prowadzić i ewaluować szkolenia z danej dyscypliny naukowej i wykorzystuje przy tym narzędzia dydaktyki aktywnej.

Pełny opis kwalifikacji „Trener akademicki” znajdziesz na stronie: https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=14069.

Jak potwierdzić kwalifikację „Trener akademicki”?

Kwalifikację uzyskuje się w wyniku kilkustopniowej procedury. Komisja weryfikuje konkretny zestaw umiejętności związanych z dydaktyką. Oto jak wygląda cały proces:

1.    Analiza dowodów i deklaracji

Co możesz przedłożyć, żeby potwierdzić umiejętności trenerskie? Są to:

  • Kwestionariusz osobowy wraz z wykazem wykonanych działań szkoleniowych i rozwojowych.
  • Samodzielnie przygotowany scenariusz 8-godzinnych zajęć praktycznych skierowanych do studentów, naukowców lub przedstawicieli biznesu.
  • Nagranie 15-minutowego fragmentu zajęć praktycznych prowadzonych online przy użyciu wybranej platformy szkoleniowej, z uwzględnieniem co najmniej jednej techniki uczenia zdalnego, np.: podział na pokoje, plansza zdalna, quiz.
  • Scenariusz 2-godzinnych zajęć, które będą obserwowane w trzeciej części walidacji.

2.    Test teoretyczny

Test obejmie wiedzę na temat aktywnych metod w procesie dydaktycznym.

3.    Obserwacja zajęć

Ten etap składa się z 3 części:

  • Obserwacja minimum 2 h zajęć dla studentów, naukowców lub przedstawicieli biznesu z zakresu dyscypliny naukowej, którą osoba ubiegająca się o certyfikację zajmuje się naukowo lub w zakresie której prowadzi działalność popularnonaukową, społeczną lub organizacyjną. Mogą to być zajęcia rzeczywiste lub przeprowadzone w warunkach symulowanych.
  • Uzupełnieniem obserwacji jest swobodny lub ustrukturyzowany wywiad (rozmowa) z komisją walidacyjną.

Kwalifikacja „Trener akademicki” a Kurs Trenera Nauki

Masz za sobą Kurs Trenerów Nauki oraz Narzędziownię Trenera Nauki lub Wirtualną Narzędziownię Trenera Nauki? Jeśli do tego masz odbytą praktykę, to możesz od razu podejść do egzaminu i uzyskać kwalifikację „Trener akademicki”.

Jednak do egzaminu możesz także podjeść, jeśli masz ukończony inny kurs trenerski, który potwierdza Twoje umiejętności dydaktyczne.

Wraz z zespołem staram się o uzyskanie statusu instytucji certyfikującej. Jeśli tak się stanie, egzamin potwierdzający kwalifikację będzie można zdawać w naszej komisji. Naszych kursantów powitają oczywiście egzaminatorzy zewnętrzni, tak by uniknąć konfliktu interesów i zapewnić transparentność procedur.

Uzyskaj kwalifikację z Trenerem Nauki

„Trener akademicki” to bardzo świeża kwalifikacja. Dlatego wraz z zespołem przygotowuję materiały dla osób, które chcą ubiegać się o tę kwalifikację. Krok po kroku pomogą one zebrać potrzebną dokumentację, podsumować swoje doświadczenie oraz przygotować się do testu i obserwacji zajęć.

I oczywiście zapraszam na najbliższą edycję Kursu Trenera Nauki oraz Narzędziowni Trenera Nauki.

Może zainteresuje Cię też...

Umiejętności dydaktyczne to jedna z podstawowych umiejętności naukowca. Wielu z nas uczy i młodszych, […]

Znasz to uczucie triumfu? Finansowanie na twój projekt zostało wreszcie przyznane. Zrealizujesz innowacyjny pomysł, […]

Gdy prowadzę zajęcia, często wykorzystuję w planowaniu projektów akademickich metodyki związane z zarządzaniem. I […]